Biežāk uzdotie jautājumi

Arhivēšana un arhīvu veidošana

Cik bieži nepieciešams veidot arhīvu?

Katru dienu, kad strādājat ar WinLats, dienas beigās jāveic datu arhivēšana saskaņā ar izvēlēto arhivēšanas kārtību.

Kā jāglabā arhīva dati?

Arhīva datiem fiziski jāatrodas uz cita nesēja, lai servera vai darba stacijas avārijas gadījumā tos iespējams atjaunot.

Kāda ir ieteicamā arhivēšanas kārtība?

Intensīva darba gadījumā arhivēšanas kārtībai ieteicams šāds plāns:

  1. Īstermiņa arhīvs: izdalīt ārējo nesēju (USB, ārējie cietie diski, CDR, lentas) uz kura glabāt ikdienas arhīvus, saglabājot 5 arhīvus nedēļas ietvaros. Pēc tam vecākajiem arhīviem tiek pārrakstīti pāri jaunākie
  2. Ilgtermiņa arhīvs: ik nedēļu vienu no īstermiņa arhīviem novirzīt ilgstošai glabāšanai. Ilgtermiņa arhīvi rotē mēneša ietvaros
  3. Pastāvīgais arhīvs: ik mēnesi vienu no ilgtermiņa arhīviem novirzīt pastāvīgai glabāšanai.

Pēc nepieciešamības mūsu speciālisti Jums ieteiks Jūsu uzņēmumam optimālāko arhivēšanas plānu.

Kāds arhivators jāizmanto WinLats arhivēšanai?

Varat izmantot jebkuru arhivatoru (maksas vai bezmaksas), piemēram 7zip (www.7-zip.org), norādot arhivatora nosaukumu un adresi win.ini failā, piemēram, c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.EXE

Kā veic arhivēšanu no WinLats?

Programmas WinLats sākuma logā izvēlas komandu 2-Serviss-> 2-Arhivēt DB.

Kur atrast izveidoto WinLats arhīvu?

Arhīva fails tiks izveidots datu bāzes mapē un tā nosaukums saturēs arhivēšanas datumu, piemēram, WL160229.RAR.

Kā izveidot sistēmas arhīvu?

1. Pārliecinieties, ka Jums ir uzinstalēta arhivēšanas programma (piemēram 7.zip) 

2. Ja nav tad norādiet saiti uz arhivēšanas programmu Winlatsc.ini (konfigurācijas failā). 

Faila Winlatsc.ini saturu var ātri pārbaudīt no Lietotāja identifikācijas loga pogas [Winlatsc.ini]

Norādīto konfigurācijas parametru skaitā jābūt definētam arhivatoram. Arhivatora definēšana aprakstīta pie jautājuma /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

3. No programmas Winlats sākuma loga izsauc komandu 2-Serviss – 2-Arhivēt DB.

4. Tiks izveidots datu bāzes arhīvs un saglabāts Winlats folderī. Šo arhīvu periodiski ieteicams saglabāt citā vietā (piemēram uz USB atmiņas), lai nodrošinātos pret datu zudumiem. 

Kā sākt darbu ar moduli Noliktava?

Kā sākt darbu ar Winlats moduli bāze?

Kā uzstādīt attālināto piekļuvi Winlats servisa darbu veikšanai?
  1. Lejulādēt Team Viewer no vietnes www.teamviewer.com.
  2. Sekojot norādēm uzinstalēt Team Viewer.
  3. Uzsākot konsultāciju palaist Team Viewer un pateikt konsultantam ID kodu [Your ID] un vienreizējo paroli pieslēguma izveidošanai [Password].
Go to top