Biežāk uzdotie jautājumi

Kā izmantot profesiju kodus

Profesiju kodus papildus var izmantot, lai varētu noskaidrot informāciju par profesiju kodiem – cik darbinieki ir katrā kategorijā, kāds atalgojums pa kategorijām un citus jautājumus.

Atskaišu iegūšana pa profesiju kodiem

Informācijas filtrēšana pēc profesiju kodiem

Lai pārnestu profesiju kodus uz nākamā gada datu bāzi, nepieciešams atzīmēt atbilstošo pazīmi 

Kā izveidot sistēmas arhīvu?

1. Pārliecinieties, ka Jums ir uzinstalēta arhivēšanas programma (piemēram 7.zip) 

2. Ja nav tad norādiet saiti uz arhivēšanas programmu Winlatsc.ini (konfigurācijas failā). 

Faila Winlatsc.ini saturu var ātri pārbaudīt no Lietotāja identifikācijas loga pogas [Winlatsc.ini]

Norādīto konfigurācijas parametru skaitā jābūt definētam arhivatoram. Arhivatora definēšana aprakstīta pie jautājuma /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

3. No programmas Winlats sākuma loga izsauc komandu 2-Serviss – 2-Arhivēt DB.

4. Tiks izveidots datu bāzes arhīvs un saglabāts Winlats folderī. Šo arhīvu periodiski ieteicams saglabāt citā vietā (piemēram uz USB atmiņas), lai nodrošinātos pret datu zudumiem. 

Kā lietot konvertieri?

Ja aktuālās versijas aprakstā (vai kādām no versijām, kuras publicētas iepriekš, bet nav tikušas uzstādītas) norādīts, ka nepieciešams struktūru konvertieris, jārīkojas šādi:

 1. Lejuplādēt aktuālo versiju un BIN versiju saskaņā ar pamācību /ka-veikt-programmaturas-winlats-jaunako-versiju-lejupladi
 2. Atarhivēt un uzstādīt versijas, kā norādīts pamācībā /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu
 3. Atrast noradīto konvertieri, piemēram, conv29042015.exe
 4. Iekopēt konvertieri Jūsu datu mapē, piemēram, C:\WINLATS\WL2015 un palaist konvertiera izpildi.
 5. Darbināt Winlats versiju kā parasti.
 6. Ja strādājat ar vairākām bāzēm, konvertēšana jāveic katrā no tām.

Ja rodas problēmas konvertēšanas laikā, skatīt šo pamācību /ko-darit-ja-paradas-kludas-pazinojums-datu-konvertesanas-laika 

Ko darīt, ja parādās kļūdas paziņojums datu konvertēšanas laikā?

Ja konvertiera darbības laikā sistēma paziņo, ka nav atrasti fails/i, tas nozīmē, ka WINLATS.INI nav korekti norādīta BIN adrese. Izvēlas vienu no risinājumiem:

 1. WINLATS.INI failā norādīt korektu BIN mapes adresi, piemēram C:\WINLATS\BIN   (Ieteicams šis risinājums!)                
 2. Iespējams pārkopēt trūkstošo/s failus uz šo pašu datu mapi

un pēc tam atkārtoti palaist konvertiea izpildi.

Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?

Lai izveidotu jaunās bāzes īsceļu jeb jaunā gada programmas palaišanas ikonu uz darba virsmas (Desktop):

 • No iepriekšējā gada ikonas ar labo peles klikšķi atver izvēlni un Copy
 • ar labo peles klikšķi uzklikšķina uz brīvas vietas darba virsmā un izvēlas komandu [Past Shortcut]
 • no nokopētās ikonas atver izvēlni un izvēlas komandu [Rename] un izveido jauno nosaukumu, piemēram WL2015
 • no jaunās palaišanas ikonas vēlreiz atver izvēlni un izvēlas komandu [Properties], tās logā laukā [Start in:] norāda jaunizveidotās bāzes adresi kā attēlā

Kā rīkoties, ja pēc jaunākās Winlats versijas uzstādīšanas kļūdas paziņojums?

Ja saņemat šādu vai līdzīga tipa kļūdas apziņojumu, tas liecina, ka nepieciešams lejuplādēt jaunāko BIN versiju no mājas lapas www.assakosmart.lv. Parasti nepieciešamība veikt BIN lejuplādi tiek norādīta laidiena aprakstā, tādēļ šāda situācija var rasties, ja tas palaists garām vai nav uzstādītas vairākas versijas.

BIN failu kopuma uzstādīšanu veic līdzīgi kā Winlats manuālo uzstādīšanu, kas aprakstīta pamācībā pie jautājuma Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?     

Kā veikt Winlats lejuplādes atarhivēšanu?

1. Lai atarhivētu Winlats jaunāko versiju, kura paņemta no māja lapas www.assakosmart.lv, nepieciešams uz datora uzinstalēt bezmaksas arhivēšanas rīku 7-zip no vietnes http://7-zip.org/download.html.

2. Ar atarhivēto failu tālāk rīkojas kā aprakstīts pamācībā pie jautājuma Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?  

Ieteicams papildināt winlatsc.ini rindu ar norādi arhivēšanai, piemēram šādi: 

                   ARJ=C:\Program Files\7-Zip\7z.exe.

Es lejuplādēju jaunāko Winlats versiju, bet palaižas iepriekšējā versija

Pārliecinieties, ka jaunākā versija iekopēta tajā mapē, kura norādīta Winlats palaišanas pogas iestatījumos (uzklikšķinot uz ikonas ar labo peles pogu un izvēloties Properties) laukā Target, piemēram, C:\winlats\bin\winlats.exe.

 

 

Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?

1. Atvērt mājas lapu www.assakosmart.lv 

2. No sadaļas LEJUPLĀDES uzklikšķina uz saites Winlats (pēc tam līdzīgi atkārto darbības ar BIN un tie, kas izmanto fiskālās drukas iekārtas, arī ar FP). Tiks lejuplādēts arhīvs Winlats.7z. Pēc lejuplādes to atarhivē mapē, kur atrodas fails winlats.exe, piemēram, C:/Winlats/Bin (vai citā), aizstājot iepriekšējo versiju. 

3. Nākamajā reizē startējot programmu, Jūs strādāsiet ar jauno versiju. 

Kā veikt programmatūras WinLats jaunāko versiju lejuplādi?

1.       Automātiskā atjaunināšana. WinLats izvēlas [ 1-seanss], [4-FTP:WinLats lejuplāde no www.assakosmart.lv]. Sistēma pārbauda esošās versijas atbilstību mājas lapā pieejamajai, ja tā nav aktuāla, tad tiek uzsākts lejuplādes process. Pēc veiksmīgas lejuplādes WinLats jāpalaiž atkārtoti. 

2.       Manuāla atjaunināšana. Ja neizdodas automātiska programmatūras lejuplāde, tad jaunākas versijas pieejamas šeit [lejuplādes]. Lejuplādējiet norādītos failus un iekopējiet tos katalogā Winlats.

Uzmanību!

1, Jāņem vērā, ka automātiskās atjaunināšanas iespēja pieejama tikai gadījumos, ja programmas palaišanas fails WINLATS.EXE atrodas mapē C://WINLATS un tās nosaukums nav mainīts. Ja konfigurācija veikta citādi, tad versija neuztādīsies korekti. Šajā gadījumā ieteicams izmantot instrukciju, kas sniegta jautājumā "Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu" vai sazināties ar atbalsta dienestu.

2. Pakalpojums pieejams programmatūras WinLats garantijas laika vai pēcgarantijas periodā, ja ir aktīvs uzturēšanas līgums.

Pēc lejuplādes versijas nepieciešams atarhivēt, kā aprakstīts pamācībā ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

Kā atvērt jaunu gadu?

1.       Darba izvēles logā [2-Serviss], [3-Jaunas DB izveidošana], ja nepieciešams, nomaina mapes vārdu.

2.       Pirmajā reizē izvēlas iespēju "Atzīmēt visu", akceptē ar  "OK" un seko līdzi visiem WinLats komentāriem.

3.       Pirms jaunās DB atvēršanas jāuzbūvē Vēsture.

4.       Izveido jaunās bāzes īsceļu, kā aprakstīts jautājumā "Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?"

Bāzes un Noliktavas Saldo raksti vēlāk var tikt pārbūvēti pat vairākkārt. Minētās darbības jāveic ne vēlāk kā līdz 4.janvāra rītam.

Go to top