Biežāk uzdotie jautājumi

Kā nosūtīt personalizētu e-pasta paziņojumu no grāmatvedības un noliktavas?

1. e-pastu izsūtīšana no partneru saraksta (partnerim, kura ieraksts aktivizēts)

 • no grāmatvedības: e-pasta standarta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
 • no noliktavas: atveras e-pasta sūtīšanas logs.

2. e-pastu izsūtīšana no galvenā loga (grāmatvedībai un noliktavai) ar sagatavi

 • ar vienotu sagatavi: tiek pievienots standarta teksts no faila vestule.txt. Failu sagatavo teksta redaktorā ar nepieciešamo tekstu, piemēram, „Labdien! Nosūtām Jums rēķinu ” un saglabā folderi C:\winlats\dokumenti_******\partneri.
 • ar personalizētu sagatavi konkrētam partnerim: tiek pievienots teksts no faila vestule1234.txt, kur 1234 ir partnera numurs kodifikatorā. Sagatavi veido tāpat kā iepriekšējā punktā. Ja personalizētā sagatave ar partnera numuru ir pieejam, e-pasts tiek sagatavots ar atbilstošo tekstu, ja nav, tad tiem izmantota vienotā sagatave. 

Par e-pasta konfigurēšanu lasiet skaidrojumā Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

Kopēšanas papildinājumi noliktavā

Lietotāju ērtībai dokumentu kopēšanai tiek piedāvāti šādi papildinājumi:

 • iespēja izvēlēties partneri;
 • iespēja kopēt dokumentu ņemot vērā PVN.

Meklēšana Noliktavā

Meklēšanas parametrā jānorāda tieši tāda lielo/mazo burtu atbilstība kā meklējamā vērtība. 

Ja meklējamajam parametram ir klasifikators, tad tā vērtības izvēlei izmanto pogu [...].

Aizpildot meklējamo parametru, atlase tiks veikta pārejot uz nākošo lauku vai ar taustiņu [Tab]. Atlases parametrus var kombinēt.

Noliktava nodrošina meklēšanu pēc:

 • pavadzīmju tipa (D/K);
 • laika intervāla;
 • PZ sērijas numura
 • Partnera (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Partneri no Partneru saraksta ar pogu [...])
 • pamatojuma
 • valūtas
 • summas
 • Objekta (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Objektu no Objektu saraksta ar pogu [...])
 • Nodaļas  (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Nodaļu no Nodaļu saraksta ar pogu [...])

Atlases jeb filtrēšanas rezultāti:

Nodzēšot meklējamos parametrus, tiks attēloti visi ieraksti.
Sērijas un seriālie numuri

Definīcijas

Sērija ir izstrādājumu daudzums, kuru uzņēmums izgatavo pēc vienas projekta dokumentācijas.

Seriālais numurs ir unikāls iekārtas numurs, pēc kura ražotājs vai tirgotājs spēj to identificēt.

Sēriju iespējas izmantošana

1. Ienākošās pavadzīmes satura logā ar pogu [Mainīt sēriju] atver sēriju izvēles sarakstu. Sarakstā atbilstošajai nomenklatūrai iespējams izvēlēties iepriekš ievadītu sēriju vai izveidot jaunu, norādot tās derīguma termiņu.  

2. Pēc sērijas izvēles tās numurs attēlojas blakus Sērijas izvēles pogai. Ar pogu [X] to iespējams nodzēst. 

3. Izejošajā pavadzīmē ar pogas [Mainīt sēriju] palīdzību var izvēlēties iepriekš norādīto sēriju. Ja tāda nav izvēlēta, iespējams sērijas numuru norādīt šajā brīdī. 

Seriālo numuru izmantošanai

1. Ienākošās pavadzīmes satura laukā Sērijas numuri ar pogas [Ievadīt] palīdzību veic preces sērijas ievadi un ar pogas [Izvēlēties] palīdzību to piesaista precei.

2. Sērijas numura ievade

3. Sērijas numuru attēlošana

4. Gatavojot izejošo pavadzīmi, izvēlētie preces seriālie numuri redzami sarakstā. WinLats nepārbauda, lai visām iekārtām būtu seriālie numuri, taču nebūs iespējams ievadīt vairāk seriālo numuru, kā ir atbilstošo preču pavadzīmē. Ja iepriekš seriālie numuri nav ievadīti, to iespējams izdarīt arī no izejošās pavadzīmes. 

Lai izdrukā redzētu seriālo numuru informāciju, izdrukas formu sarakstā jāizvēlas R- numurētā pavadzīme ar sērijas numuru.

Izdrukas formā zem preces būs redzami atbilstošie sēriju vai seriālie numuri

Arhivēšana un arhīvu veidošana

Cik bieži nepieciešams veidot arhīvu?

Katru dienu, kad strādājat ar WinLats, dienas beigās jāveic datu arhivēšana saskaņā ar izvēlēto arhivēšanas kārtību.

Kā jāglabā arhīva dati?

Arhīva datiem fiziski jāatrodas uz cita nesēja, lai servera vai darba stacijas avārijas gadījumā tos iespējams atjaunot.

Kāda ir ieteicamā arhivēšanas kārtība?

Intensīva darba gadījumā arhivēšanas kārtībai ieteicams šāds plāns:

 1. Īstermiņa arhīvs: izdalīt ārējo nesēju (USB, ārējie cietie diski, CDR, lentas) uz kura glabāt ikdienas arhīvus, saglabājot 5 arhīvus nedēļas ietvaros. Pēc tam vecākajiem arhīviem tiek pārrakstīti pāri jaunākie
 2. Ilgtermiņa arhīvs: ik nedēļu vienu no īstermiņa arhīviem novirzīt ilgstošai glabāšanai. Ilgtermiņa arhīvi rotē mēneša ietvaros
 3. Pastāvīgais arhīvs: ik mēnesi vienu no ilgtermiņa arhīviem novirzīt pastāvīgai glabāšanai.

Pēc nepieciešamības mūsu speciālisti Jums ieteiks Jūsu uzņēmumam optimālāko arhivēšanas plānu.

Kāds arhivators jāizmanto WinLats arhivēšanai?

Varat izmantot jebkuru arhivatoru (maksas vai bezmaksas), piemēram 7zip (www.7-zip.org), norādot arhivatora nosaukumu un adresi win.ini failā, piemēram, c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.EXE

Kā veic arhivēšanu no WinLats?

Programmas WinLats sākuma logā izvēlas komandu 2-Serviss-> 2-Arhivēt DB.

Kur atrast izveidoto WinLats arhīvu?

Arhīva fails tiks izveidots datu bāzes mapē un tā nosaukums saturēs arhivēšanas datumu, piemēram, WL160229.RAR.

Kā sākt darbu ar moduli Alga?

Kā atrast visus viena partnera ierakstus?

Visu dokumentu saraksta augšējā izvēlnē izvēlas [Partneris].

Atveras Partneru sarakts, kurā var meklēt un kārtot pēc:

 • Nosaukuma
 • Kartes numura
 • Reģistrācijas numura
 • Iekšējā numura (pievienošanas kārtībā)
 • Ražotāja koda 

Ar pogu [Izvēlēties] tiks atlasīti visi izvēlētā partnera ieraksti.

Kādas ir vidējās algas aprēķina izmaiņas?

Dienas vidējās izpeļņas aprēķinā ir mainīts aprēķina algoritms summētajam darba laikam.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo 6 mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo 6 mēnešu laikā.

Kā izmantot darba laika grafiku algu aprēķinam?

Lai izmantotu darba laika grafiku algu aprēķinam:

1. Jāizveido darbinieka darba laika grafiks. Izvēlas komandu 4-Faili/ E- Darba laika grafiks

Izvēlas atbilstošodarbinieku un mēnesi, par kuru stāda grafiku

Aizpilda darba laika grafiku

2. Pievieno jaunu piemaksas veidu 4-Faili/ 9 - Darba apmaksas un ieturējumu veidi, kuram alga norādīta kā funkcija no darba grafika un tips - Laika darbs. Jāievada arī stundas jeb tarifa likme. 

3. Darbinieka kartiņā jānorāda iepriekš izveidotais piemaksas veids.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Telema elektronisko dokumentu apmaiņas VIDEO

Kā labot vai mainīt dokumenta referenci?

Lai mainītu dokumenta referenci jeb atsauci uz citu dokumentu, rīkojas šādi:

1. Atvērt atbilstošo dokumenta kontējumu

2. Nospiežot pogu [References], atver Partnera dokumentu sarakstu un izvēlas vajadzīgo.

Iespēja labot dokumenta referenci īpaši aktuāla importējot dokumentu izrakstus no bankas.

Kā veikt FIDAVISTA formāta bankas izrakstu ielasīšanu?

1. Banku sarakstā banku datus, no kurām tiks veikts imports, papildināt ar adresi, kur tiks iekopēti  bankas izraksti. Katrai bankai veido savu mapi.

2. Sagatavot bankas izrakstu FIDAVISTA XML formātā un iekopēt atbilstošajā bankas mapē.

3. Izvēlēties  2-Serviss -Bankas izraksta imports

4. Atzīmēt atbilstošos kontējumus bankas komisijai, debitoriem, kreditoriem un izvēlēties konkrēto banku kā partneri komisijai.

5. Notiek bankas izraksta ielasīšana, informējot par rakstu statusu.

- ja partneris Winlatā netiek atpazīts, tiek izdots paziņojums. Šim ierakstam vēlāk partneris jāpiesaista vai jāizveido manuāli.

- pārbauda rakstu kontējumus

- ja raksta kontējums ir sarežģīts, tas automātiski neielasās korekti. Šādus ierakstus ieteicam neimportēt, bet uzstādīt ES atzīmi ‘2’ un ievadīt manuāli, izmantojot tekstu plānu.

6. Atfiltrētos ierakstus ieimportē Winlats Bāzē.

7. Ja nepieciešams, jāuzstāda pareizās references. Par šo iespēju detalizētāk lasiet /ka-labot-vai-mainit-dokumenta-referenci

Kā sagatavot pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu?

Lai sagatavotu pamatlīdzekļa (P/L) norakstīšanas aktu, rīkojas šādi:

 • pamatlīdzekļa kartiņā atzīmē [noņemts no uzskaites]

 • pārrēķina P/L nolietojumu

 • 5-Izziņas no DB -> 1-Lineārā metode->9-P/L norakstīšanas akts

 • filtrā norāda datumu un drukas formātu

 • definē P/L norakstīšanas komisijas sastāvu

 • izdrukā P/L norakstīšanas aktu

Kā pievienot personas profesijas kodu?

Lai pievienotu personas profesijas kodu:

1) no personas kartiņas Algu modulī Blokā Ziņas par darba ņēmēju izvēlas pogu [Citi rīkojumi].

2) rīkojumu tabulā izvēlas pogu [Ievadīt]

3) atzīmē izvēli * Profesijas koda ievadīšana

5) tabulā Prof.kods ievada nepieciešamo vērtību

 

Kā izmantot kontu korespondenci?

Šo iespēju izmanto pie sarežģītiem grāmatojumiem, lai ar zvaigznīti konkrētajā pozīcijā atzīmētu visus tos kontējumus, kas attiecas uz vienu pozīciju.

Kā veidojot jauno gadu no rīkojumiem pārnest tikai tos, kas ir par bērniem?

Lai pārnestu tikai tos rīkojumus, kas ir par bērniem, jaunā gada bāzes konfigurēšanas logā (sīkāk skatīt jautājumu Kā atvērt jaunu gadu)jāatzīmē iespēja Pārkopēt tikai rīkojumus par bērniem.

WinLats jaunas datu bāzes izveidošana

Kā izdrukāt Peļņas/zaudējumu aprēķinu (tai skaitā arī izvērsto) angļu valodā?

Kontu plānā jābūt konta angliskajam nosaukumam.

Gatavojot Peļņas/zaudējumu aprēķina izdruku, jānorāda angļu valoda.

Kā lietot Winlats Telema EDI moduli
Kā sākt darbu ar moduli Noliktava?

Kā sākt darbu ar Winlats moduli bāze?

Kā izvēlēties fiksētās cenas pavadzīmi

Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

E-pastu sūtīšanu Partnerim no programmas Winlats var veikt gan no Partneru saraksta, gan no virsgrāmatas, izvēloties atbilstošās iespējas.

Lai to veiktu nepieciešams:

1.       Norādīt Partnera kartiņā viņa e-pasta adresi;

2.       WinLata ini failā(c:\winlats\winlatsc.ini) jānorāda Jūsu e-pasta programmas izsaukuma pilnā adrese, 
piemēram: MSOFFICE2000: OUTLOOK=C:\Program files\Microsoft office\Office\outlook.exe.

Jāņem vērā, ka šī iespēja pieejama Outlook Express vai Windows Live Mail e-pastu programmām.

Go to top