Biežāk uzdotie jautājumi

Kā izmantot profesiju kodus

Profesiju kodus papildus var izmantot, lai varētu noskaidrot informāciju par profesiju kodiem – cik darbinieki ir katrā kategorijā, kāds atalgojums pa kategorijām un citus jautājumus.

Atskaišu iegūšana pa profesiju kodiem

Informācijas filtrēšana pēc profesiju kodiem

Lai pārnestu profesiju kodus uz nākamā gada datu bāzi, nepieciešams atzīmēt atbilstošo pazīmi 

Kā sākt darbu ar moduli Alga?

Kādas ir vidējās algas aprēķina izmaiņas?

Dienas vidējās izpeļņas aprēķinā ir mainīts aprēķina algoritms summētajam darba laikam.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo 6 mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo 6 mēnešu laikā.

Kā izmantot darba laika grafiku algu aprēķinam?

Lai izmantotu darba laika grafiku algu aprēķinam:

1. Jāizveido darbinieka darba laika grafiks. Izvēlas komandu 4-Faili/ E- Darba laika grafiks

Izvēlas atbilstošodarbinieku un mēnesi, par kuru stāda grafiku

Aizpilda darba laika grafiku

2. Pievieno jaunu piemaksas veidu 4-Faili/ 9 - Darba apmaksas un ieturējumu veidi, kuram alga norādīta kā funkcija no darba grafika un tips - Laika darbs. Jāievada arī stundas jeb tarifa likme. 

3. Darbinieka kartiņā jānorāda iepriekš izveidotais piemaksas veids.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Kā pievienot personas profesijas kodu?

Lai pievienotu personas profesijas kodu:

1) no personas kartiņas Algu modulī Blokā Ziņas par darba ņēmēju izvēlas pogu [Citi rīkojumi].

2) rīkojumu tabulā izvēlas pogu [Ievadīt]

3) atzīmē izvēli * Profesijas koda ievadīšana

5) tabulā Prof.kods ievada nepieciešamo vērtību

 

Go to top