Biežāk uzdotie jautājumi

Kā nosūtīt personalizētu e-pasta paziņojumu no grāmatvedības un noliktavas?

1. e-pastu izsūtīšana no partneru saraksta (partnerim, kura ieraksts aktivizēts)

 • no grāmatvedības: e-pasta standarta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
 • no noliktavas: atveras e-pasta sūtīšanas logs.

2. e-pastu izsūtīšana no galvenā loga (grāmatvedībai un noliktavai) ar sagatavi

 • ar vienotu sagatavi: tiek pievienots standarta teksts no faila vestule.txt. Failu sagatavo teksta redaktorā ar nepieciešamo tekstu, piemēram, „Labdien! Nosūtām Jums rēķinu ” un saglabā folderi C:\winlats\dokumenti_******\partneri.
 • ar personalizētu sagatavi konkrētam partnerim: tiek pievienots teksts no faila vestule1234.txt, kur 1234 ir partnera numurs kodifikatorā. Sagatavi veido tāpat kā iepriekšējā punktā. Ja personalizētā sagatave ar partnera numuru ir pieejam, e-pasts tiek sagatavots ar atbilstošo tekstu, ja nav, tad tiem izmantota vienotā sagatave. 

Par e-pasta konfigurēšanu lasiet skaidrojumā Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

Kā veikt bojātu datu bāzes failu labošanu ar programmu TPSFIX

Piemērā aprakstīta noliktavas datu bāzes failu labošana. Pieņemsim, ka programma atrodas mapē С:\WINLATS\BIN un datu bāze atrodas mapē C:\WINLATS\WL2016. Jūsu gadījumā šīs mapes var atšķirties. Lai uzzinātu precīzu programmas un datu bāzes atrašanās vietu, no programmas palaišanas ikonas ar labo peles pogu atver parametru sarakstu [Properties]. Laukā [Target] norādīta programmas  atrašanās vieta, bet [Start in] datu bāzes.

Svarīgi!!!Pirms labošanas procedūras obligāti izveidojiet rezerves kopiju failam, kuru plānojat labot. Programma TPSFIX.EXE strādā ar 32-bitu sistēmām.

 1. Palaist programmu TPSFIX.EXE (C:\WINLATS\BIN)

 1. Kā [Source] jānorāda datu bāzes fails, kuru plānojat labot. Noliktavai parasti tas ir fails NOLIK01.TPS (C:\WINLATS\WL2016). [Destination file] programma norādīts pati. Piemērā tas būs fails NOLIK01.TPR.
 2. Nākamais solis

Šeit jānorāda parauga fails.

 

Tas noteikti ir jābūt tādam pašam failam no citas datu bāzes, piemēram no bāzes C:\WINLATS\WL2015

 1. Ķad tas norādīts, spiež pogu [START]. Programmas darba rezultātā datu bāzes mapē tiks izveidots fails NOLIK01.TPR.
 2. Pēc tam tiek izdzēsts fails NOLIK01.TPS no datu bāzes mapes un pārsaukts fails NOLIK01.TPR par failu NOLIK01.TPS. Ar šo fails ir izlabots.

Šādā veidā iespējams izlabot jebkuru datu bāzes failu. Noliktavai tie mēdz būt:

 • dokumentu faili: NOLIK01.TPS; PAVAD01.TPS;
 • preču saraksts :NOM_K.TPS;
 • partneru saraksts: PAR_K.TPS.

Bāzei tie var būt dokumentu faili: GG01.TPS; GGK01.TPS.

 

Kā atrast visus viena partnera ierakstus?

Visu dokumentu saraksta augšējā izvēlnē izvēlas [Partneris].

Atveras Partneru sarakts, kurā var meklēt un kārtot pēc:

 • Nosaukuma
 • Kartes numura
 • Reģistrācijas numura
 • Iekšējā numura (pievienošanas kārtībā)
 • Ražotāja koda 

Ar pogu [Izvēlēties] tiks atlasīti visi izvēlētā partnera ieraksti.

Kā labot vai mainīt dokumenta referenci?

Lai mainītu dokumenta referenci jeb atsauci uz citu dokumentu, rīkojas šādi:

1. Atvērt atbilstošo dokumenta kontējumu

2. Nospiežot pogu [References], atver Partnera dokumentu sarakstu un izvēlas vajadzīgo.

Iespēja labot dokumenta referenci īpaši aktuāla importējot dokumentu izrakstus no bankas.

Kā veikt FIDAVISTA formāta bankas izrakstu ielasīšanu?

1. Banku sarakstā banku datus, no kurām tiks veikts imports, papildināt ar adresi, kur tiks iekopēti  bankas izraksti. Katrai bankai veido savu mapi.

2. Sagatavot bankas izrakstu FIDAVISTA XML formātā un iekopēt atbilstošajā bankas mapē.

3. Izvēlēties  2-Serviss -Bankas izraksta imports

4. Atzīmēt atbilstošos kontējumus bankas komisijai, debitoriem, kreditoriem un izvēlēties konkrēto banku kā partneri komisijai.

5. Notiek bankas izraksta ielasīšana, informējot par rakstu statusu.

- ja partneris Winlatā netiek atpazīts, tiek izdots paziņojums. Šim ierakstam vēlāk partneris jāpiesaista vai jāizveido manuāli.

- pārbauda rakstu kontējumus

- ja raksta kontējums ir sarežģīts, tas automātiski neielasās korekti. Šādus ierakstus ieteicam neimportēt, bet uzstādīt ES atzīmi ‘2’ un ievadīt manuāli, izmantojot tekstu plānu.

6. Atfiltrētos ierakstus ieimportē Winlats Bāzē.

7. Ja nepieciešams, jāuzstāda pareizās references. Par šo iespēju detalizētāk lasiet /ka-labot-vai-mainit-dokumenta-referenci

Kā izmantot kontu korespondenci?

Šo iespēju izmanto pie sarežģītiem grāmatojumiem, lai ar zvaigznīti konkrētajā pozīcijā atzīmētu visus tos kontējumus, kas attiecas uz vienu pozīciju.

Kā izdrukāt Peļņas/zaudējumu aprēķinu (tai skaitā arī izvērsto) angļu valodā?

Kontu plānā jābūt konta angliskajam nosaukumam.

Gatavojot Peļņas/zaudējumu aprēķina izdruku, jānorāda angļu valoda.

Ko darīt, ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās kļūdas paziņojums?

Ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās šāds kļūdas paziņojums, tad iepriekšējā gada mapē jāatrod fails KON_2008.TPS un jāpārkopē tas uz mapi, ar kuru šobrīd strādājat, piemēram WL2014. 

Kā sākt darbu ar Winlats moduli bāze?

Go to top