Biežāk uzdotie jautājumi

Kā nosūtīt personalizētu e-pasta paziņojumu no grāmatvedības un noliktavas?

1. e-pastu izsūtīšana no partneru saraksta (partnerim, kura ieraksts aktivizēts)

 • no grāmatvedības: e-pasta standarta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
 • no noliktavas: atveras e-pasta sūtīšanas logs.

2. e-pastu izsūtīšana no galvenā loga (grāmatvedībai un noliktavai) ar sagatavi

 • ar vienotu sagatavi: tiek pievienots standarta teksts no faila vestule.txt. Failu sagatavo teksta redaktorā ar nepieciešamo tekstu, piemēram, „Labdien! Nosūtām Jums rēķinu ” un saglabā folderi C:\winlats\dokumenti_******\partneri.
 • ar personalizētu sagatavi konkrētam partnerim: tiek pievienots teksts no faila vestule1234.txt, kur 1234 ir partnera numurs kodifikatorā. Sagatavi veido tāpat kā iepriekšējā punktā. Ja personalizētā sagatave ar partnera numuru ir pieejam, e-pasts tiek sagatavots ar atbilstošo tekstu, ja nav, tad tiem izmantota vienotā sagatave. 

Par e-pasta konfigurēšanu lasiet skaidrojumā Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

Kopēšanas papildinājumi noliktavā

Lietotāju ērtībai dokumentu kopēšanai tiek piedāvāti šādi papildinājumi:

 • iespēja izvēlēties partneri;
 • iespēja kopēt dokumentu ņemot vērā PVN.

Kā veikt datu apmaiņu starp noliktavām?

Ja tiek veikta iekšējā preču pārvietošana starp noliktavām, tad pārvietojot dokumentu “D” no vienas noliktavas, otrā noliktavā tiks izveidots atbilstošs “K” dokuments.

Atbilstoši, pārvietojot “K” dokumentu, otrā noliktavā tiks izveidots “D” dokuments. 

Pārvietošanu starp noliktavām veic: 7-Datu apmaiņa - R-Uzbūvēt D vai K iekšējās pārvietošanas P/Z

Iekšējā preču pārvietošana

Kā veikt bojātu datu bāzes failu labošanu ar programmu TPSFIX

Piemērā aprakstīta noliktavas datu bāzes failu labošana. Pieņemsim, ka programma atrodas mapē С:\WINLATS\BIN un datu bāze atrodas mapē C:\WINLATS\WL2016. Jūsu gadījumā šīs mapes var atšķirties. Lai uzzinātu precīzu programmas un datu bāzes atrašanās vietu, no programmas palaišanas ikonas ar labo peles pogu atver parametru sarakstu [Properties]. Laukā [Target] norādīta programmas  atrašanās vieta, bet [Start in] datu bāzes.

Svarīgi!!!Pirms labošanas procedūras obligāti izveidojiet rezerves kopiju failam, kuru plānojat labot. Programma TPSFIX.EXE strādā ar 32-bitu sistēmām.

 1. Palaist programmu TPSFIX.EXE (C:\WINLATS\BIN)

 1. Kā [Source] jānorāda datu bāzes fails, kuru plānojat labot. Noliktavai parasti tas ir fails NOLIK01.TPS (C:\WINLATS\WL2016). [Destination file] programma norādīts pati. Piemērā tas būs fails NOLIK01.TPR.
 2. Nākamais solis

Šeit jānorāda parauga fails.

 

Tas noteikti ir jābūt tādam pašam failam no citas datu bāzes, piemēram no bāzes C:\WINLATS\WL2015

 1. Ķad tas norādīts, spiež pogu [START]. Programmas darba rezultātā datu bāzes mapē tiks izveidots fails NOLIK01.TPR.
 2. Pēc tam tiek izdzēsts fails NOLIK01.TPS no datu bāzes mapes un pārsaukts fails NOLIK01.TPR par failu NOLIK01.TPS. Ar šo fails ir izlabots.

Šādā veidā iespējams izlabot jebkuru datu bāzes failu. Noliktavai tie mēdz būt:

 • dokumentu faili: NOLIK01.TPS; PAVAD01.TPS;
 • preču saraksts :NOM_K.TPS;
 • partneru saraksts: PAR_K.TPS.

Bāzei tie var būt dokumentu faili: GG01.TPS; GGK01.TPS.

 

Kā izveidot Inventarizācijas aktu?

Lai izveidotu Inventarizācijas aktu Noliktavas modulī, jāveic šādi soļi: 

 • 5-Izziņas no Datu Bazes
 • 3-Preces noliktavā
 • 3-Inventarizācijas akts. 

Inventarizācijas akta filtrā iespējams detalizēt tā kritērijus:

 

Meklēšana Noliktavā

Meklēšanas parametrā jānorāda tieši tāda lielo/mazo burtu atbilstība kā meklējamā vērtība. 

Ja meklējamajam parametram ir klasifikators, tad tā vērtības izvēlei izmanto pogu [...].

Aizpildot meklējamo parametru, atlase tiks veikta pārejot uz nākošo lauku vai ar taustiņu [Tab]. Atlases parametrus var kombinēt.

Noliktava nodrošina meklēšanu pēc:

 • pavadzīmju tipa (D/K);
 • laika intervāla;
 • PZ sērijas numura
 • Partnera (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Partneri no Partneru saraksta ar pogu [...])
 • pamatojuma
 • valūtas
 • summas
 • Objekta (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Objektu no Objektu saraksta ar pogu [...])
 • Nodaļas  (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Nodaļu no Nodaļu saraksta ar pogu [...])

Atlases jeb filtrēšanas rezultāti:

Nodzēšot meklējamos parametrus, tiks attēloti visi ieraksti.
Sērijas un seriālie numuri

Definīcijas

Sērija ir izstrādājumu daudzums, kuru uzņēmums izgatavo pēc vienas projekta dokumentācijas.

Seriālais numurs ir unikāls iekārtas numurs, pēc kura ražotājs vai tirgotājs spēj to identificēt.

Sēriju iespējas izmantošana

1. Ienākošās pavadzīmes satura logā ar pogu [Mainīt sēriju] atver sēriju izvēles sarakstu. Sarakstā atbilstošajai nomenklatūrai iespējams izvēlēties iepriekš ievadītu sēriju vai izveidot jaunu, norādot tās derīguma termiņu.  

2. Pēc sērijas izvēles tās numurs attēlojas blakus Sērijas izvēles pogai. Ar pogu [X] to iespējams nodzēst. 

3. Izejošajā pavadzīmē ar pogas [Mainīt sēriju] palīdzību var izvēlēties iepriekš norādīto sēriju. Ja tāda nav izvēlēta, iespējams sērijas numuru norādīt šajā brīdī. 

Seriālo numuru izmantošanai

1. Ienākošās pavadzīmes satura laukā Sērijas numuri ar pogas [Ievadīt] palīdzību veic preces sērijas ievadi un ar pogas [Izvēlēties] palīdzību to piesaista precei.

2. Sērijas numura ievade

3. Sērijas numuru attēlošana

4. Gatavojot izejošo pavadzīmi, izvēlētie preces seriālie numuri redzami sarakstā. WinLats nepārbauda, lai visām iekārtām būtu seriālie numuri, taču nebūs iespējams ievadīt vairāk seriālo numuru, kā ir atbilstošo preču pavadzīmē. Ja iepriekš seriālie numuri nav ievadīti, to iespējams izdarīt arī no izejošās pavadzīmes. 

Lai izdrukā redzētu seriālo numuru informāciju, izdrukas formu sarakstā jāizvēlas R- numurētā pavadzīme ar sērijas numuru.

Izdrukas formā zem preces būs redzami atbilstošie sēriju vai seriālie numuri

Telema elektronisko dokumentu apmaiņas VIDEO

Kā lietot Winlats Telema EDI moduli
Kā sākt darbu ar moduli Noliktava?

Kā izvēlēties fiksētās cenas pavadzīmi

Go to top