Biežāk uzdotie jautājumi

Kā nosūtīt personalizētu e-pasta paziņojumu no grāmatvedības un noliktavas?

1. e-pastu izsūtīšana no partneru saraksta (partnerim, kura ieraksts aktivizēts)

 • no grāmatvedības: e-pasta standarta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
 • no noliktavas: atveras e-pasta sūtīšanas logs.

2. e-pastu izsūtīšana no galvenā loga (grāmatvedībai un noliktavai) ar sagatavi

 • ar vienotu sagatavi: tiek pievienots standarta teksts no faila vestule.txt. Failu sagatavo teksta redaktorā ar nepieciešamo tekstu, piemēram, „Labdien! Nosūtām Jums rēķinu ” un saglabā folderi C:\winlats\dokumenti_******\partneri.
 • ar personalizētu sagatavi konkrētam partnerim: tiek pievienots teksts no faila vestule1234.txt, kur 1234 ir partnera numurs kodifikatorā. Sagatavi veido tāpat kā iepriekšējā punktā. Ja personalizētā sagatave ar partnera numuru ir pieejam, e-pasts tiek sagatavots ar atbilstošo tekstu, ja nav, tad tiem izmantota vienotā sagatave. 

Par e-pasta konfigurēšanu lasiet skaidrojumā Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

Kopēšanas papildinājumi noliktavā

Lietotāju ērtībai dokumentu kopēšanai tiek piedāvāti šādi papildinājumi:

 • iespēja izvēlēties partneri;
 • iespēja kopēt dokumentu ņemot vērā PVN.

Kā veikt datu apmaiņu starp noliktavām?

Ja tiek veikta iekšējā preču pārvietošana starp noliktavām, tad pārvietojot dokumentu “D” no vienas noliktavas, otrā noliktavā tiks izveidots atbilstošs “K” dokuments.

Atbilstoši, pārvietojot “K” dokumentu, otrā noliktavā tiks izveidots “D” dokuments. 

Pārvietošanu starp noliktavām veic: 7-Datu apmaiņa - R-Uzbūvēt D vai K iekšējās pārvietošanas P/Z

Iekšējā preču pārvietošana

Kā veikt bojātu datu bāzes failu labošanu ar programmu TPSFIX

Piemērā aprakstīta noliktavas datu bāzes failu labošana. Pieņemsim, ka programma atrodas mapē С:\WINLATS\BIN un datu bāze atrodas mapē C:\WINLATS\WL2016. Jūsu gadījumā šīs mapes var atšķirties. Lai uzzinātu precīzu programmas un datu bāzes atrašanās vietu, no programmas palaišanas ikonas ar labo peles pogu atver parametru sarakstu [Properties]. Laukā [Target] norādīta programmas  atrašanās vieta, bet [Start in] datu bāzes.

Svarīgi!!!Pirms labošanas procedūras obligāti izveidojiet rezerves kopiju failam, kuru plānojat labot. Programma TPSFIX.EXE strādā ar 32-bitu sistēmām.

 1. Palaist programmu TPSFIX.EXE (C:\WINLATS\BIN)

 1. Kā [Source] jānorāda datu bāzes fails, kuru plānojat labot. Noliktavai parasti tas ir fails NOLIK01.TPS (C:\WINLATS\WL2016). [Destination file] programma norādīts pati. Piemērā tas būs fails NOLIK01.TPR.
 2. Nākamais solis

Šeit jānorāda parauga fails.

 

Tas noteikti ir jābūt tādam pašam failam no citas datu bāzes, piemēram no bāzes C:\WINLATS\WL2015

 1. Ķad tas norādīts, spiež pogu [START]. Programmas darba rezultātā datu bāzes mapē tiks izveidots fails NOLIK01.TPR.
 2. Pēc tam tiek izdzēsts fails NOLIK01.TPS no datu bāzes mapes un pārsaukts fails NOLIK01.TPR par failu NOLIK01.TPS. Ar šo fails ir izlabots.

Šādā veidā iespējams izlabot jebkuru datu bāzes failu. Noliktavai tie mēdz būt:

 • dokumentu faili: NOLIK01.TPS; PAVAD01.TPS;
 • preču saraksts :NOM_K.TPS;
 • partneru saraksts: PAR_K.TPS.

Bāzei tie var būt dokumentu faili: GG01.TPS; GGK01.TPS.

 

Kā izmantot profesiju kodus

Profesiju kodus papildus var izmantot, lai varētu noskaidrot informāciju par profesiju kodiem – cik darbinieki ir katrā kategorijā, kāds atalgojums pa kategorijām un citus jautājumus.

Atskaišu iegūšana pa profesiju kodiem

Informācijas filtrēšana pēc profesiju kodiem

Lai pārnestu profesiju kodus uz nākamā gada datu bāzi, nepieciešams atzīmēt atbilstošo pazīmi 

Kā izveidot Inventarizācijas aktu?

Lai izveidotu Inventarizācijas aktu Noliktavas modulī, jāveic šādi soļi: 

 • 5-Izziņas no Datu Bazes
 • 3-Preces noliktavā
 • 3-Inventarizācijas akts. 

Inventarizācijas akta filtrā iespējams detalizēt tā kritērijus:

 

Meklēšana Noliktavā

Meklēšanas parametrā jānorāda tieši tāda lielo/mazo burtu atbilstība kā meklējamā vērtība. 

Ja meklējamajam parametram ir klasifikators, tad tā vērtības izvēlei izmanto pogu [...].

Aizpildot meklējamo parametru, atlase tiks veikta pārejot uz nākošo lauku vai ar taustiņu [Tab]. Atlases parametrus var kombinēt.

Noliktava nodrošina meklēšanu pēc:

 • pavadzīmju tipa (D/K);
 • laika intervāla;
 • PZ sērijas numura
 • Partnera (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Partneri no Partneru saraksta ar pogu [...])
 • pamatojuma
 • valūtas
 • summas
 • Objekta (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Objektu no Objektu saraksta ar pogu [...])
 • Nodaļas  (ievadīt dažus simbolus vai atlasīt Nodaļu no Nodaļu saraksta ar pogu [...])

Atlases jeb filtrēšanas rezultāti:

Nodzēšot meklējamos parametrus, tiks attēloti visi ieraksti.
Sērijas un seriālie numuri

Definīcijas

Sērija ir izstrādājumu daudzums, kuru uzņēmums izgatavo pēc vienas projekta dokumentācijas.

Seriālais numurs ir unikāls iekārtas numurs, pēc kura ražotājs vai tirgotājs spēj to identificēt.

Sēriju iespējas izmantošana

1. Ienākošās pavadzīmes satura logā ar pogu [Mainīt sēriju] atver sēriju izvēles sarakstu. Sarakstā atbilstošajai nomenklatūrai iespējams izvēlēties iepriekš ievadītu sēriju vai izveidot jaunu, norādot tās derīguma termiņu.  

2. Pēc sērijas izvēles tās numurs attēlojas blakus Sērijas izvēles pogai. Ar pogu [X] to iespējams nodzēst. 

3. Izejošajā pavadzīmē ar pogas [Mainīt sēriju] palīdzību var izvēlēties iepriekš norādīto sēriju. Ja tāda nav izvēlēta, iespējams sērijas numuru norādīt šajā brīdī. 

Seriālo numuru izmantošanai

1. Ienākošās pavadzīmes satura laukā Sērijas numuri ar pogas [Ievadīt] palīdzību veic preces sērijas ievadi un ar pogas [Izvēlēties] palīdzību to piesaista precei.

2. Sērijas numura ievade

3. Sērijas numuru attēlošana

4. Gatavojot izejošo pavadzīmi, izvēlētie preces seriālie numuri redzami sarakstā. WinLats nepārbauda, lai visām iekārtām būtu seriālie numuri, taču nebūs iespējams ievadīt vairāk seriālo numuru, kā ir atbilstošo preču pavadzīmē. Ja iepriekš seriālie numuri nav ievadīti, to iespējams izdarīt arī no izejošās pavadzīmes. 

Lai izdrukā redzētu seriālo numuru informāciju, izdrukas formu sarakstā jāizvēlas R- numurētā pavadzīme ar sērijas numuru.

Izdrukas formā zem preces būs redzami atbilstošie sēriju vai seriālie numuri

Arhivēšana un arhīvu veidošana

Cik bieži nepieciešams veidot arhīvu?

Katru dienu, kad strādājat ar WinLats, dienas beigās jāveic datu arhivēšana saskaņā ar izvēlēto arhivēšanas kārtību.

Kā jāglabā arhīva dati?

Arhīva datiem fiziski jāatrodas uz cita nesēja, lai servera vai darba stacijas avārijas gadījumā tos iespējams atjaunot.

Kāda ir ieteicamā arhivēšanas kārtība?

Intensīva darba gadījumā arhivēšanas kārtībai ieteicams šāds plāns:

 1. Īstermiņa arhīvs: izdalīt ārējo nesēju (USB, ārējie cietie diski, CDR, lentas) uz kura glabāt ikdienas arhīvus, saglabājot 5 arhīvus nedēļas ietvaros. Pēc tam vecākajiem arhīviem tiek pārrakstīti pāri jaunākie
 2. Ilgtermiņa arhīvs: ik nedēļu vienu no īstermiņa arhīviem novirzīt ilgstošai glabāšanai. Ilgtermiņa arhīvi rotē mēneša ietvaros
 3. Pastāvīgais arhīvs: ik mēnesi vienu no ilgtermiņa arhīviem novirzīt pastāvīgai glabāšanai.

Pēc nepieciešamības mūsu speciālisti Jums ieteiks Jūsu uzņēmumam optimālāko arhivēšanas plānu.

Kāds arhivators jāizmanto WinLats arhivēšanai?

Varat izmantot jebkuru arhivatoru (maksas vai bezmaksas), piemēram 7zip (www.7-zip.org), norādot arhivatora nosaukumu un adresi win.ini failā, piemēram, c:\Program Files\WinRAR\WinRAR.EXE

Kā veic arhivēšanu no WinLats?

Programmas WinLats sākuma logā izvēlas komandu 2-Serviss-> 2-Arhivēt DB.

Kur atrast izveidoto WinLats arhīvu?

Arhīva fails tiks izveidots datu bāzes mapē un tā nosaukums saturēs arhivēšanas datumu, piemēram, WL160229.RAR.

Atverot moduli Pamatlīdzekļi saņemu paziņojumu par struktūras izmaiņām

Kopš 2015.gada 5.maija versijas mainīta moduļa Pamatlīdzekļi struktūra. Šai gadījumā nepietiek ar versijas atjaunināšanu, bet nepieciešams lejuplādēt BIN un palaist konvertieri conv29042015.exe.

Konvertiera darbināšana aprakstīta šeit

Ja rodas problēmas, lūdzu sazinieties ar tehnisko atbalstu

Kā sākt darbu ar moduli Alga?

Kā atrast visus viena partnera ierakstus?

Visu dokumentu saraksta augšējā izvēlnē izvēlas [Partneris].

Atveras Partneru sarakts, kurā var meklēt un kārtot pēc:

 • Nosaukuma
 • Kartes numura
 • Reģistrācijas numura
 • Iekšējā numura (pievienošanas kārtībā)
 • Ražotāja koda 

Ar pogu [Izvēlēties] tiks atlasīti visi izvēlētā partnera ieraksti.

Kādas ir vidējās algas aprēķina izmaiņas?

Dienas vidējās izpeļņas aprēķinā ir mainīts aprēķina algoritms summētajam darba laikam.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo 6 mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo 6 mēnešu laikā.

Kā izmantot darba laika grafiku algu aprēķinam?

Lai izmantotu darba laika grafiku algu aprēķinam:

1. Jāizveido darbinieka darba laika grafiks. Izvēlas komandu 4-Faili/ E- Darba laika grafiks

Izvēlas atbilstošodarbinieku un mēnesi, par kuru stāda grafiku

Aizpilda darba laika grafiku

2. Pievieno jaunu piemaksas veidu 4-Faili/ 9 - Darba apmaksas un ieturējumu veidi, kuram alga norādīta kā funkcija no darba grafika un tips - Laika darbs. Jāievada arī stundas jeb tarifa likme. 

3. Darbinieka kartiņā jānorāda iepriekš izveidotais piemaksas veids.

Detalizēts apraksts sniegts Iespēju sadaļā 

Telema elektronisko dokumentu apmaiņas VIDEO

Kā labot vai mainīt dokumenta referenci?

Lai mainītu dokumenta referenci jeb atsauci uz citu dokumentu, rīkojas šādi:

1. Atvērt atbilstošo dokumenta kontējumu

2. Nospiežot pogu [References], atver Partnera dokumentu sarakstu un izvēlas vajadzīgo.

Iespēja labot dokumenta referenci īpaši aktuāla importējot dokumentu izrakstus no bankas.

Kā veikt FIDAVISTA formāta bankas izrakstu ielasīšanu?

1. Banku sarakstā banku datus, no kurām tiks veikts imports, papildināt ar adresi, kur tiks iekopēti  bankas izraksti. Katrai bankai veido savu mapi.

2. Sagatavot bankas izrakstu FIDAVISTA XML formātā un iekopēt atbilstošajā bankas mapē.

3. Izvēlēties  2-Serviss -Bankas izraksta imports

4. Atzīmēt atbilstošos kontējumus bankas komisijai, debitoriem, kreditoriem un izvēlēties konkrēto banku kā partneri komisijai.

5. Notiek bankas izraksta ielasīšana, informējot par rakstu statusu.

- ja partneris Winlatā netiek atpazīts, tiek izdots paziņojums. Šim ierakstam vēlāk partneris jāpiesaista vai jāizveido manuāli.

- pārbauda rakstu kontējumus

- ja raksta kontējums ir sarežģīts, tas automātiski neielasās korekti. Šādus ierakstus ieteicam neimportēt, bet uzstādīt ES atzīmi ‘2’ un ievadīt manuāli, izmantojot tekstu plānu.

6. Atfiltrētos ierakstus ieimportē Winlats Bāzē.

7. Ja nepieciešams, jāuzstāda pareizās references. Par šo iespēju detalizētāk lasiet /ka-labot-vai-mainit-dokumenta-referenci

Kā sagatavot pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu?

Lai sagatavotu pamatlīdzekļa (P/L) norakstīšanas aktu, rīkojas šādi:

 • pamatlīdzekļa kartiņā atzīmē [noņemts no uzskaites]

 • pārrēķina P/L nolietojumu

 • 5-Izziņas no DB -> 1-Lineārā metode->9-P/L norakstīšanas akts

 • filtrā norāda datumu un drukas formātu

 • definē P/L norakstīšanas komisijas sastāvu

 • izdrukā P/L norakstīšanas aktu

Kā izveidot sistēmas arhīvu?

1. Pārliecinieties, ka Jums ir uzinstalēta arhivēšanas programma (piemēram 7.zip) 

2. Ja nav tad norādiet saiti uz arhivēšanas programmu Winlatsc.ini (konfigurācijas failā). 

Faila Winlatsc.ini saturu var ātri pārbaudīt no Lietotāja identifikācijas loga pogas [Winlatsc.ini]

Norādīto konfigurācijas parametru skaitā jābūt definētam arhivatoram. Arhivatora definēšana aprakstīta pie jautājuma /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

3. No programmas Winlats sākuma loga izsauc komandu 2-Serviss – 2-Arhivēt DB.

4. Tiks izveidots datu bāzes arhīvs un saglabāts Winlats folderī. Šo arhīvu periodiski ieteicams saglabāt citā vietā (piemēram uz USB atmiņas), lai nodrošinātos pret datu zudumiem. 

Kā pievienot personas profesijas kodu?

Lai pievienotu personas profesijas kodu:

1) no personas kartiņas Algu modulī Blokā Ziņas par darba ņēmēju izvēlas pogu [Citi rīkojumi].

2) rīkojumu tabulā izvēlas pogu [Ievadīt]

3) atzīmē izvēli * Profesijas koda ievadīšana

5) tabulā Prof.kods ievada nepieciešamo vērtību

 

Kā lietot konvertieri?

Ja aktuālās versijas aprakstā (vai kādām no versijām, kuras publicētas iepriekš, bet nav tikušas uzstādītas) norādīts, ka nepieciešams struktūru konvertieris, jārīkojas šādi:

 1. Lejuplādēt aktuālo versiju un BIN versiju saskaņā ar pamācību /ka-veikt-programmaturas-winlats-jaunako-versiju-lejupladi
 2. Atarhivēt un uzstādīt versijas, kā norādīts pamācībā /ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu
 3. Atrast noradīto konvertieri, piemēram, conv29042015.exe
 4. Iekopēt konvertieri Jūsu datu mapē, piemēram, C:\WINLATS\WL2015 un palaist konvertiera izpildi.
 5. Darbināt Winlats versiju kā parasti.
 6. Ja strādājat ar vairākām bāzēm, konvertēšana jāveic katrā no tām.

Ja rodas problēmas konvertēšanas laikā, skatīt šo pamācību /ko-darit-ja-paradas-kludas-pazinojums-datu-konvertesanas-laika 

Ko darīt, ja parādās kļūdas paziņojums datu konvertēšanas laikā?

Ja konvertiera darbības laikā sistēma paziņo, ka nav atrasti fails/i, tas nozīmē, ka WINLATS.INI nav korekti norādīta BIN adrese. Izvēlas vienu no risinājumiem:

 1. WINLATS.INI failā norādīt korektu BIN mapes adresi, piemēram C:\WINLATS\BIN   (Ieteicams šis risinājums!)                
 2. Iespējams pārkopēt trūkstošo/s failus uz šo pašu datu mapi

un pēc tam atkārtoti palaist konvertiea izpildi.

Kā rīkoties, ja pazūd pamatlīdzekļu nolietojums?

Ja rodas šāda situācija, nepieciešams aizvērt Winlats un atkal atvērt. 

Neveikt nolietojuma pārrēķinu!

Kā izmantot kontu korespondenci?

Šo iespēju izmanto pie sarežģītiem grāmatojumiem, lai ar zvaigznīti konkrētajā pozīcijā atzīmētu visus tos kontējumus, kas attiecas uz vienu pozīciju.

Kā veidojot jauno gadu no rīkojumiem pārnest tikai tos, kas ir par bērniem?

Lai pārnestu tikai tos rīkojumus, kas ir par bērniem, jaunā gada bāzes konfigurēšanas logā (sīkāk skatīt jautājumu Kā atvērt jaunu gadu)jāatzīmē iespēja Pārkopēt tikai rīkojumus par bērniem.

WinLats jaunas datu bāzes izveidošana

Ko darīt, ja Winlats „uzkarās” pēc taustiņa ALT?

Ja izmantojot programmā norādītos īsceļus (ALT+izceltais komandas burts), tie nav nospiesti vienlaikus, nospiests tikai taustiņš ALT, tad programma nereaģē uz citām komandām.

Lai to atgrieztu iepriekšējā stāvoklī, jānospiež taustiņu kombinācija ALT+ESC.

Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?

Lai izveidotu jaunās bāzes īsceļu jeb jaunā gada programmas palaišanas ikonu uz darba virsmas (Desktop):

 • No iepriekšējā gada ikonas ar labo peles klikšķi atver izvēlni un Copy
 • ar labo peles klikšķi uzklikšķina uz brīvas vietas darba virsmā un izvēlas komandu [Past Shortcut]
 • no nokopētās ikonas atver izvēlni un izvēlas komandu [Rename] un izveido jauno nosaukumu, piemēram WL2015
 • no jaunās palaišanas ikonas vēlreiz atver izvēlni un izvēlas komandu [Properties], tās logā laukā [Start in:] norāda jaunizveidotās bāzes adresi kā attēlā

Kā izdrukāt Peļņas/zaudējumu aprēķinu (tai skaitā arī izvērsto) angļu valodā?

Kontu plānā jābūt konta angliskajam nosaukumam.

Gatavojot Peļņas/zaudējumu aprēķina izdruku, jānorāda angļu valoda.

Kā rīkoties, ja pēc jaunākās Winlats versijas uzstādīšanas kļūdas paziņojums?

Ja saņemat šādu vai līdzīga tipa kļūdas apziņojumu, tas liecina, ka nepieciešams lejuplādēt jaunāko BIN versiju no mājas lapas www.assakosmart.lv. Parasti nepieciešamība veikt BIN lejuplādi tiek norādīta laidiena aprakstā, tādēļ šāda situācija var rasties, ja tas palaists garām vai nav uzstādītas vairākas versijas.

BIN failu kopuma uzstādīšanu veic līdzīgi kā Winlats manuālo uzstādīšanu, kas aprakstīta pamācībā pie jautājuma Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?     

Kā veikt Winlats lejuplādes atarhivēšanu?

1. Lai atarhivētu Winlats jaunāko versiju, kura paņemta no māja lapas www.assakosmart.lv, nepieciešams uz datora uzinstalēt bezmaksas arhivēšanas rīku 7-zip no vietnes http://7-zip.org/download.html.

2. Ar atarhivēto failu tālāk rīkojas kā aprakstīts pamācībā pie jautājuma Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?  

Ieteicams papildināt winlatsc.ini rindu ar norādi arhivēšanai, piemēram šādi: 

                   ARJ=C:\Program Files\7-Zip\7z.exe.

Ko darīt, ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās kļūdas paziņojums?

Ja pie peļņas un zaudējuma aprēķina parādās šāds kļūdas paziņojums, tad iepriekšējā gada mapē jāatrod fails KON_2008.TPS un jāpārkopē tas uz mapi, ar kuru šobrīd strādājat, piemēram WL2014. 

Kā lietot Winlats Telema EDI moduli
Kā sākt darbu ar moduli Noliktava?

Kādēļ pārnesot Winlatu uz jauno darba staciju vairs nedrukā rēķinā svītru kodu?

No vecās darba stacijas uz jauno jāpārkopē svītru koda fonts CODE39.TTF, kurš atrodas BIN mapē uz mapi WINDOWS/FONTS.

Kā sākt darbu ar Winlats moduli bāze?

Ko darīt, ja nevar pieslēgties serverim, uz kura atrodas Winlats datu bāze?

1. Pārbaudīt vai Winlata palaišanas īsceļā norādīta pareiza servera adrese.

2. Pārbaudīt, vai iespējams pieslēgties serverim.

3. Pārbaudīt, vai lietotājam ir rakstīšanas tiesības uz servera.

Kā izvēlēties fiksētās cenas pavadzīmi

Kā pareizi jāuzstāda Euro valūta

jāuzstāda 

2. Izvēles logā 4-Faili/ 4-Valstis un valūtas jāuzstāda gan latiem gan eiro :
  

Es lejuplādēju jaunāko Winlats versiju, bet palaižas iepriekšējā versija

Pārliecinieties, ka jaunākā versija iekopēta tajā mapē, kura norādīta Winlats palaišanas pogas iestatījumos (uzklikšķinot uz ikonas ar labo peles pogu un izvēloties Properties) laukā Target, piemēram, C:\winlats\bin\winlats.exe.

 

 

Kā uzstādīt attālināto piekļuvi Winlats servisa darbu veikšanai?
 1. Lejulādēt Team Viewer no vietnes www.teamviewer.com.
 2. Sekojot norādēm uzinstalēt Team Viewer.
 3. Uzsākot konsultāciju palaist Team Viewer un pateikt konsultantam ID kodu [Your ID] un vienreizējo paroli pieslēguma izveidošanai [Password].
Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu?

1. Atvērt mājas lapu www.assakosmart.lv 

2. No sadaļas LEJUPLĀDES uzklikšķina uz saites Winlats (pēc tam līdzīgi atkārto darbības ar BIN un tie, kas izmanto fiskālās drukas iekārtas, arī ar FP). Tiks lejuplādēts arhīvs Winlats.7z. Pēc lejuplādes to atarhivē mapē, kur atrodas fails winlats.exe, piemēram, C:/Winlats/Bin (vai citā), aizstājot iepriekšējo versiju. 

3. Nākamajā reizē startējot programmu, Jūs strādāsiet ar jauno versiju. 

Kā veikt programmatūras WinLats jaunāko versiju lejuplādi?

1.       Automātiskā atjaunināšana. WinLats izvēlas [ 1-seanss], [4-FTP:WinLats lejuplāde no www.assakosmart.lv]. Sistēma pārbauda esošās versijas atbilstību mājas lapā pieejamajai, ja tā nav aktuāla, tad tiek uzsākts lejuplādes process. Pēc veiksmīgas lejuplādes WinLats jāpalaiž atkārtoti. 

2.       Manuāla atjaunināšana. Ja neizdodas automātiska programmatūras lejuplāde, tad jaunākas versijas pieejamas šeit [lejuplādes]. Lejuplādējiet norādītos failus un iekopējiet tos katalogā Winlats.

Uzmanību!

1, Jāņem vērā, ka automātiskās atjaunināšanas iespēja pieejama tikai gadījumos, ja programmas palaišanas fails WINLATS.EXE atrodas mapē C://WINLATS un tās nosaukums nav mainīts. Ja konfigurācija veikta citādi, tad versija neuztādīsies korekti. Šajā gadījumā ieteicams izmantot instrukciju, kas sniegta jautājumā "Kā veikt manuālu jaunāko versiju uzstādīšanu" vai sazināties ar atbalsta dienestu.

2. Pakalpojums pieejams programmatūras WinLats garantijas laika vai pēcgarantijas periodā, ja ir aktīvs uzturēšanas līgums.

Pēc lejuplādes versijas nepieciešams atarhivēt, kā aprakstīts pamācībā ka-veikt-winlats-lejuplades-atarhivesanu

Kā atvērt jaunu gadu?

1.       Darba izvēles logā [2-Serviss], [3-Jaunas DB izveidošana], ja nepieciešams, nomaina mapes vārdu.

2.       Pirmajā reizē izvēlas iespēju "Atzīmēt visu", akceptē ar  "OK" un seko līdzi visiem WinLats komentāriem.

3.       Pirms jaunās DB atvēršanas jāuzbūvē Vēsture.

4.       Izveido jaunās bāzes īsceļu, kā aprakstīts jautājumā "Kā izveidot jaunā gada programmas palaišanas ikonu?"

Bāzes un Noliktavas Saldo raksti vēlāk var tikt pārbūvēti pat vairākkārt. Minētās darbības jāveic ne vēlāk kā līdz 4.janvāra rītam.

Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

E-pastu sūtīšanu Partnerim no programmas Winlats var veikt gan no Partneru saraksta, gan no virsgrāmatas, izvēloties atbilstošās iespējas.

Lai to veiktu nepieciešams:

1.       Norādīt Partnera kartiņā viņa e-pasta adresi;

2.       WinLata ini failā(c:\winlats\winlatsc.ini) jānorāda Jūsu e-pasta programmas izsaukuma pilnā adrese, 
piemēram: MSOFFICE2000: OUTLOOK=C:\Program files\Microsoft office\Office\outlook.exe.

Jāņem vērā, ka šī iespēja pieejama Outlook Express vai Windows Live Mail e-pastu programmām.

Go to top