Lejupielādes

Šeit Jūs varat saņemt jaunāko versiju lejuplādes, ja Jums ir spēkā garantijas vai pēc garantijas uzturēšanas līgums.

Lai lietotu jaunākās versijas, lejuplādējiet norādītos failus un iekopējiet tos katalogā Winlats. Skatīt uzstādīšanas norādījumus pie laidiena apraksta!

Ja rodas problēmas, sazinieties ar mums: info [at] assakosmart [dot] lv;  29258808; 29412600.

 

WinLats 3.03             BIN 3.01               FP 3.02

23.11.2023                                     09.01.2018                         09.03.2017  

22.06.2018

ALGA - labota kļūda saistībā ar neapliekamo minimumu.  

Ja darbinieks mēneša vidū mainīja savu statusu no bez darba grāmatiņas uz ar vai otrādi, iepriekš programma kļūdaini rēķināja ņemot neapliekamo minimumu par pilnu mēnesi. Ar jauno labojumu programma skaita tikai tās dienas, kad tika strādāts ar grāmatiņu.  

Lai aprēķins tiktu veikts pareizi, nepieciešams korekti aizpildīt formu kadru rīkojums (attēlā), kura laukā [dokumenta datums] vienmēr jāliek 1. tā mēneša datums, no kura sāk darboties neapliekamais minimums. Laukos [no] un [līdz] jāliek precīzie neapliekamā minimuma sākuma un/vai beigu datumi.

Piemērs:

Darbinieks iepriekš strādāja bez darba grāmatiņas, bet no 15.jūnija ir sācis strādāt ar grāmatiņu.

Šajā gadījumā lauki jāaizpilda:

 • [dokumenta datums] = 01.06.2018
 • [no] = 15.06.2018
 • [līdz] raksta datumu, līdz kuram šis minimums darbojas, ja tāds ir zināms. 
22.03.2018

NOLIKTAVA - BĀZE: Atjaunots imports no Noliktavas uz Grāmatvedību, darbojas ar dažādām nodokļu likmēm.

13.02.2018

ALGA - Labojums: atvaļinājumiem, kuri sākas vienā mēnesi, bet beidzas nākamajā, labots nodokļu aprēķins otrajam mēnesim.

10.02.2018

ALGA - labojumi atvaļinājumu aprēķinā

BĀZE - labojumi PVN deklarācijā

04.02.2018

BĀZE - Jaunā PVN  deklarācija

29.01.2018

ALGA - Neapliekamais minimums

02.01.2018
 1. Pirms versijas uzstādīšanas veikt jauna gada izveidošanu (skat. instrukciju Kā atvērt jaunu gadu).
 2. Izveidot datu bāzes 2017 I 2018 arhīvu (skat. instrukciju Arhivēšana un arhīvu veidošana).
 3. Lejuplādēt jauninājumus no http://www.assakosmart.lv/lejupielades, paņemot jaunākās Winlats.7z un Bin.7z arhīvu versijas.
 4. No arhīva bin.7z izpakot konvertieri "convert_algpa.EXE" mapē "BIN".
 5. Konvertierim izveidot uz Desktopa īsceļu laukā "start in" ievadot ceļu uz 2018. gada datu bāzi.

6.Iepriekšējā Winlats versija winlats.exe jāpārsauc par winlats2017.exe un turpmāk jāizmanto visām datu bāzēm līdz 2017.gadam ieskaitot, izmainot īsceļus uz visām šim datu bāzēm.   

7.Izveidot 2018.gada bāzei īsceļu.

 1. Darbināt konvertieri no 5.punktā izveidotā īsceļa.

Ja rodas neskaidrības vai nepieciešana palīdzība, lūdzu sazinieties ar Winlats speciālistiem: Anatoliju 29 258 808, info [at] assakosmart [dot] lv vai Uldi 29 412 600, assakoseuldis [at] gmail [dot] com.

ALGA:

 1. Pārbaudīt, ka Winlats pareizi izveidojušies "Sākuma nosacijumi"
 2. Uzstādīt neapliekamos minimumus darbiniekam, ja tādi piemērojami

3. Veikt aprēķinu. IIN kodi:

 1. 901- pamatlikme 20%
 2. 902- papildlikme 23%

NOLIKTAVA:

 1. Preces kartiņā pievienotas reversās pazīmes R1-R9 (zim.6)

2. Mainīta pavadzīmes izdruka

Ja ir daudz preču, piedāvājam papildus pakalpojumu – veikt preču importu, izmantojot Excel failu. Importa veikšanai saiznieties info [at] assakosmart [dot] lv

26.11.2017

TELEMA integrācija: 4doc papildinājumi 

18.09.2017

ALGA: ir izveidots otrs avansa veids ar kodu 912:

 • Tagad viens kods ir avanss no kases un otrs kods ir avanss caur banku.
 • Izveidota atskaite "Saraksts bankai par avansiem". 
31.08.2017

NOLIKTAVA: Atskaitei "Preču atlikumi" Excel formātā pievienotas 2 ailes:

 • pieņemšanas datums (saņemta no PIC datums); 
 • mērvienība.
04.07.2017

WINLATS - Versijā iekļauts jaunais Darba devēja ziņojums!  Pēc noklusējuma jaunās ailes ir aizpildītas ar "0". Ziņojums sagatavojams tikai EDS formātā.

NOLIKTAVA - Tagad strādājam ar datu terminālu Mindeo http://www.amro.lv/produkti/besprovodnye-skanery-shtrih-kodov/bezvadu-svitrkodu-ms3390

Varam ievadīt pavadzīmes, inventarizācijas vai lietot kā bezvadu klaviatūras skeneri.

20.06.2017

WINLATS - Labotas atskaites kontu korespondencei.

12.06.2017

WINLATS - auto PVN ar darījuma veidu kodu „C"

09.03.2017

FP - nodrošina darbu ar jauno versiju CHD3050, kas atbilst jaunajai likumdošanai. Jaunais kasiera interfeiss, kas ļauj ātrāk ievadīt preces čekam.

11.01.2017

FP – jauns interfeiss, ātrākam un ērtākam darbam. Nodrošina darbu ar visiem CHD, visos režīmos un ar visiem fiskālajiem blokiem „Empirija”.

Winlats – Pievienota aile ar preces konta numuru atskaitēm “Bilances atskaite – Pašizmaksa”

Partnera kartiņai atļauts uzstādīt 6 cenas pēc noklusējuma,

Iekšēja pārvietošana pēc noklusējuma tiek veikta bez PVN. 

Eksporta pavadzīmēm netiek rēķināta akcīze. 

29.12.2016

FP - Jauns interfeiss

14.11.2016

BĀZE, NOLIKTAVA - Pilnveidota e-pastu izsūtīšana:

1. e-pastu izsūtīšana no partneru saraksta (partnerim, kura ieraksts aktivizēts)

 • no grāmatvedības: e-pasta standarta paziņojums par neapmaksātiem rēķiniem.
 • no noliktavas: atveras e-pasta sūtīšanas logs.

2. e-pastu izsūtīšana no galvenā loga (grāmatvedībai un noliktavai) ar sagatavi

 • ar vienotu sagatavi: tiek pievienots standarta teksts no faila vestule.txt. Failu sagatavo teksta redaktorā ar nepieciešamo tekstu, piemēram, „Labdien! Nosūtām Jums rēķinu ” un saglabā folderi C:\winlats\dokumenti_******\partneri.
 • ar personalizētu sagatavi konkrētam partnerim: tiek pievienots teksts no faila vestule1234.txt, kur 1234 ir partnera numurs kodifikatorā. Sagatavi veido tāpat kā iepriekšējā punktā. Ja personalizētā sagatave ar partnera numuru ir pieejam, e-pasts tiek sagatavots ar atbilstošo tekstu, ja nav, tad tiem izmantota vienotā sagatave. 

Par e-pasta konfigurēšanu lasiet skaidrojumā Kā no programmas Winlats nosūtīt e-pastu?

NOLIKTAVA - Atskaitei "Kopsavilkumi-bilances atskaites-preču atlikumi" pievienota aile “BKK”.

Lai iegūtu preču atlikumus ekrāna formas nomenklatūru sarakstā, no faila winlats.ini sekcijas [Brows NOM_K] jādzēš rindu, kas sakas no ?BROWSE (rindas piemērs: “?BROWSE:1 Format=12C|M~X~@n1B@87L(2)|M~Nomenklatūra~C(0)@s21@55R(1)M*~Kods~C(0)@n_13@6C|M*@s1@#8#112L(1)|M*~Nosaukums~C(0)@s50@#13#14L(1)|M~Alg~C(0)@s7
@#18#71L(1)|M~Artikuls(Kat.Nr)~C(0)@s22@33R(1)|M~4/4.Cena~C(0)@n-_9.2@10CM*@s1@10R(1)|M*~%~L(0)@n2@#26#45R(1)|M~Pieejams(1)~C@n-_11.3b@#31#38R(1)|M~
Atlikums~C@n-_11.3B@40R(1)|M~Krit.daudz.~C@n-10.2@39R(1)|M~D
projekts~C@n-_11.3B@52R(1)|M~K projekts~C@n-_11.3B@10C|M~S~@s1@40L(1)|M~Sk.Iep.~@n-10.2@20L|M~BKK~@s5@”)

02.11.2016

NOLIKTAVA -  jauna atskaite – inventarizācija pēc bilances vērtības.

FP - KA CHD 3030 un iespēja izvēlēties garo vai īso nosaukumu čekā visiem kases aparātiem.

25.10.2016

WINLATS

 • Papildināta meklēšana: mainīts meklēšanas algoritms (lielie/mazie burti nav svarīgi)
 • Izejošajās pavadzīmēs ārpus ES valstīm pēc noklusējuma PVN 0%  
 • Atskaitei - Gada atskaite (Dinamika) izveidots eksports uz MS Excel.

FP -  Iespējams norādīt čekā drukāt pilno vai īso nosaukumu. (faila winlatsc.ini parametrs: FP-IssNosaukums=1)

13.10.2016

NOLIKTAVA -  pievienota atskaite 5-2-G par akcīzes nodokli.

28.09.2016

ALGA - tabeles eksports uz Excel;

NOLIKTAVA - ievadīšana debets, ja partnera tips ”C” vai „N” – pēc noklusejuma PVN „bez” un 0%.

06.09.2016

NOLIKTAVA - papildināta atskaite „Izgājušas preces – pēc PAV" (2-6) ar filtru pēc apmaksas veida.

01.09.2016

BĀZE - papildināta izziņa 5-B (Avansieru pārskats). Tagad var izmantot arī citiem kontiem (īpaši ērti kontiem 23100 un 53100), kā arī parāda atlikumus uz 1.janvāri.

23.08.2016

NOLIKTAVA 

 • Papildinājums iekšējai pārvietošanai - pie pārvietošanas tiek veikts nomenklatūras tabulu pārrēķins;
 • Nomenklatūru klasifikatoram pievienota meklēšanas iespēja pēc laukiem "Nomenklatūra" un "Nosaukums", kura strādā neatkarīgi no reģistra (lielajiem vai mazajiem burtiem).
17.08.2016

BĀZE - Izmaiņas saskaņā ar jauno PVN piemērošanas kārtību graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm. 

03.08.2016

NOLIKTAVA - Dokumentu kopēšanas papildinājumi:

 • iespēja izvēlēties partneri;
 • iespēja kopēt dokumentu ņemot vērā PVN.

 Detalizētāku aprakstu lasiet pie BUJ jautājuma Kopēšanas papildinājumi noliktavā 

01.08.2016

NOLIKTAVA. Datu apmaiņa starp noliktavām. Detalizētāku aprakstu lasiet pie jautājuma Kā veikt datu apmaiņu starp noliktavām  

06.05.2016

ALGA Iespēja izmantot profesiju kodus.

Detalizētāk lasiet skaidrojumā pie jautājuma Kā izmantot profesiju kodus

15.04.2016

ALGAS. Papildinājumi elektroniskajiem algu maksājumiem: iespējams izvēlēties katram individuālu maksājuma uzdevumu vai noformēt kā vienu kopēju maksājumu.

02.03.2016

NOLIKTAVA. Detalizētas meklēšanas iespēja. Aprakstu lasiet Meklēšana nolikavā.

Uzmanību! Versijām kopš 12.01 instalēšanas laikā Noliktavai tiek veikta automātiska datu konvertēšana, tādēļ nepārtraukt versijas uzstādīšanas procesu!

Pirms versijas uzstādīšanas sagatavot rezerves kopiju. Arhivēšanas aprakstu lasiet Arhivēšana un arhīvu veidošana. 

22.02.2016

NOLIKTAVA. Iespēja norādīt preču sērijas. Sēriju un seriālo numuru funkcionalitāte aprakstīta nodaļā Sērijas un seriālie numuri.

Uzmanību! Versijām kopš 12.01 instalēšanas laikā Noliktavai tiek veikta automātiska datu konvertēšana, tādēļ nepārtraukt versijas uzstādīšanas procesu!

Pirms versijas uzstādīšanas sagatavot rezerves kopiju. Arhivēšanas aprakstu lasiet Arhivēšana un arhīvu veidošana.

12.01.2016

NOLIKTAVA. Iespēja norādīt precēm seriālos numurus. 

Uzmanību! Versijām kopš 12.01 instalēšanas laikā Noliktavai tiek veikta automātiska datu konvertēšana, tādēļ nepārtraukt versijas uzstādīšanas procesu!

Pirms versijas uzstādīšanas sagatavot rezerves kopiju. Arhivēšanas aprakstu lasiet Arhivēšana un arhīvu veidošana. 

ALGA. Realizēta paziņojuma par fiziskām personām izmaksātajām summām pārskata forma nodošanai EDS. 

28.10.2015

Darba laika grafika izdrukas iespējas.

Excel atskaites "Virsgrāmata" labojumi. 

09.10.2015

Izmaiņas slimības lapu un atvaļinājumu izdrukās saskaņā ar jauno algoritmu. 

Detalizētāk par Iespējām lasiet šeit.

02.09.2015

Papildināts ar jauno slimības lapu un atvaļinājumu uzskaites algoritmu. Detalizētāku aprakstu lasiet Biešāk uzdoto jautājumu sadaļā Kādas ir vidējas algas aprēķina izmaiņas 

Darba stundu grafika izmantošana algu aprēķinam. Detalizētāku aprakstu lasiet Biešāk uzdoto jautājumu sadaļā Kā izmantot darba laika grafiku algu aprēķinam 

20.07.2015

Banku izrakstu ielasīšana FIDAVISTA jeb XML formātā. Detalizētāku aprakstu lasiet Biešāk uzdoto jautājumu sadaļā Kā veikt FIDAVISTA formāta bankas izrakstu ielasīšanu. 

Dokumentu referenču jeb atsauču labošana. Aprakstu, kā veikt referenču jeb atsauču labošanu, lasiet Biešāk uzdoto jautājumu sadaļā Kā labot vai mainīt dokumenta referenci.

05.05.2015

Papildinājumi pamatlīdzekļiem: pagarināts nolietojuma aprēķina intervāls no 20 līdz 40 gadiem. 

Tiem, kas lieto pamatlīdzekļus, nepieciešams lejuplādēt un atjaunināt arī BIN folderi, no kura palaist konvertieri conv29042015.exe. 

Pamacību par konvertiera lietošanu skatiet pie Biežāk uzdotiem jautājumiem Kā lietot konvertieri

25.04.2015

Jauninājumi saistībā ar labojumumiem pamatlīdzekļu formās un ierobežojumu atcelšana gadu daudzumā pie nolietojuma aprēķina.

05.03.2015

Veidojot jauno gadu, tagad ir iespēja izvēlēties vai nu pārnest uz jauno gadu visus rīkojumus, vai tikai rīkojumus par bērniem. 

26.02.2015

Veikti Telema EDI moduļa papildinājumi.

Sīkāk lasiet http://www.assakosmart.lv/biezak-uzdotie-jautajumi "Kā strādāt ar Telema moduli"

12.02.2015

Importējot pasūtījumus no Telema operatora, tagad tiek ņemta vērā atlaide, ja klienta kartē ir norādīta atlaižu lapa.

Lejuplādes arhivēšanai nepieciešams izmantot bezmaksas arhivatoru 7zip.

Kā veikt atarhivēšanu un to konfigurēt, detalizētāk aprakstīts sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi  http://www.assakosmart.lv/biezak-uzdotie-jautajumi  Kā veikt Winlats lejuplādes atarhivēšanu?

26.01.2015

1. Iespēja izdrukāt Peļņas/zaudējumu aprēķinu (tai skaitā arī izvērsto) arī angļu valodā.

Lai to iegūtu, pie kontu plāna jābūt atbilstošajam angļu nosaukumam un izdrukā jānorāda angļu valoda.

PZA

2. Veikti labojumi rēķinos, kur nekorekti attēlojās PVN, gadījumos, kad vienā rēķinā bija dažādas PVN likmes. 

20.12.2014

Jauna atskaite grāmatvedībā: 5-S „Kases orderu registrācijas žurnāls”

15.12.2014

Avansa norēķins papildināts ar rekvizītiem.

28.10.2014

Ērtākai atskaites "Informācija par nodokļa grāmatiņām" sagatavošanai noņemts lauku obligātums dzimšanas datumam un dzimšanas apliecības numuram. 

20.10.2014

Jauna atskaite "Informācija par nodokļa grāmatiņām", lai salīdzinātu Winlata un VID informāciju

12.10.2014

Atskaite "Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju ienākumiem" papildināta ar "Darba ņēmēji, kuri nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu".

03.10.2014

Izveidota Telema elektronisko dokumentu apmaiņa (EDI), kas paredzēta pircējiem un piegādātājiem operatīvai dokumentu apmaiņai.

Nepieciešams lejuplādēt arī jauno BIN.

Lai izmantotu EDI operatora Telema pakalpojumus, jāslēdz līgums ar Telema www.telema.lv 

Detalizētāka rokasgrāmata pieejama šeit   /biezak-uzdotie-jautajumi

23.07.2014

Labojums - Algas/ Statistika

03.07.2014

Labojums - Pamatlīdzekļi Pieņemšanas - nodošanas akts.

02.07.2014

Jauninājums - kontējuma izdruka (K-PRN) papildināta ar references numuru.

Labojums - Norakstīšanas akts Noliktavā.

01.07.2014

Labojums - korekta valūtu attēlošana Bāzes galvenajā sarakstā.

03.06.2014

Atjaunots maksājumu eksports uz Citadeles banku.

Kases aparāta CHD-5510 nolasīšanas atjaunošana pēc jaunajiem standartiem

31.01.2014

Noliktava papildināta ar jaunu pavadzīmes formu, kurā cena par vienību netiek aprēķināta, bet ņemta noklusētā cena no kodifikatora.

Izmantojams tiem, kuri pavadzīmēs raksta kontrakta cenu par vienību. Aprakstu skatiet pie Biežāk uzdotajiem jautājumiem.

19.01.2014

Apraksts - kā pareizi uzstādīt valūtas un kursus - sniegts pie Biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ)

28.12.2013Jauninājumi fiskālās drukas lietotājiem darbam ar EURO.

22.12.2013

Papildināta EURO versija. Konvertācijas video instrukcija.

16.12.2013

Versija nodrošina EUR konvertāciju, sagatavojot 2014. gadu: SALDO konvertācija, kontu plāna konvertācija.

Iekļauta Noliktavas datu konvertēšana uz EUR: cenu pārrēķins no LV uz EUR, SALDO aprēķins EUR, jaunu dokumentu izveide EUR.

23.10.2013

No 2014, par nacionālo valūtu bez nosacījumiem tiek uzskatīts EUR. Būvējot SALDO rakstu visas Ls pozīcijas tiek pārrēķinātas uz EUR. Izziņām un atskaitēm, atkarībā no DB gada, tiek automātiski izvēlēts Ls/EUR.. Jūs varat jau tagad: atvērt jaunu DB (ar 2014 gadu) un pārkonvertēt SALDO uz EUR. 

 

Go to top